Piektdien, 20. maijā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns sveica Latvijas vecāko senatoru Rolandu Krauzi lielajā jubilejā, pasniedzot augstāko tiesas apbalvojumu – Atzinības rakstu.

Senatoru sveica arī Tieslietu ministre Solvita Āboltiņa, pasniedzot viņam Tieslietu ministrijas 1. pakāpes atzinības rakstu un apbalvojumu „Zelta spalvu”.

Sveicēju vidū bija Augstākās tiesas darbinieki, pārstāvji no Latvijas Universitātes, Ģenerālprokuratūras, Advokātu kolēģijas un apgabaltiesām.

R. Krauze 50 gadus strādājis tiesneša amatā, 18 gadus bijis Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes civiltiesisko zinātņu katedras docents un izstrādājis vairāk nekā 25 zinātniskos darbus. Senators joprojām lasa lekcijas Tiesnešu mācību centrā, Ģenerālprokuratūrā, Latvijas Universitātē un citās institūcijā. R. Krauze ir viens no vadošajiem speciālistiem dzīvokļu un mantošanas tiesībās.

1994. gadā R. Krauzem piešķīra pirmās (augstākās) tiesneša kvalifikācijas klasi.