Otrdien, 8.augustā kolēģu un draugu vidū nozīmīgu jubileju atzīmēja Senāta Krimināllietu departamenta senatore Valda Eilande. Senatori viņas 65 gadu jubilejā sveica un atzinīgus vārdus teica Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš, priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Gunārs Aigars, kā arī citi kolēģi. Senatori sveikt bija ieradušies arī viņas bijušie kolēģi no prokuratūras. Atzinību par ilggadēju darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesību sistēmas attīstībā pauda Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece Ilze Juhansone un jubilārei pasniedza I pakāpes Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu un „Zelta” spalvu. Par Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatori V.Eilande kļuva 2000.gadā.

V.Eilande tieslietu sistēmai ir veltījusi 42 dzīves gadus, sākotnēji strādājot par prokurori, bet sākot ar 1989.gadu sākusi strādāt tiesā. Nostrādājusi vienu gadu Maskavas rajona tiesā par tautas tiesnesi V.Eilande 1990.gadā kļuva par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi. Senatorei ir piešķirta 1.kvalifikācijas klase.

Senatore ir aktīvi iesaistījusies jauno likumprojektu apspriešanā, tiesnešu kvalifikācijas paaugstināšanā, kā arī lasījusi lekcijas Tiesnešu mācību centrā.

 

Informāciju sagatavoja Kristiana Liepa, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: kristiana.liepa@at.gov.lv, tālrunis: 7020396