Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesim Valerijanam Jonikānam un Administratīvo lietu departamenta tiesnesei Ilzei Skultānei piešķirts augstākais valsts apbalvojums – Triju zvaigžņu ordenis. Ordeņa kapituls tiesnešiem piešķīris ordeņa IV šķiru.

Valerijans Jonikāns tiesneša amatā sācis strādāt pirms 40 gadiem, Augstākajā tiesā kopš 1999.gada. Bijis pirmais Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs 2003.–2007.gadā un trīs gadus pēc tam – Civillietu departamenta priekšsēdētājs.

Ilze Skultāne tiesneša amatā ir 33 gadus. Bijusi Satversmes tiesas pirmā sastāva tiesnese 1996–2004.gadā, kopš 2004.gada Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese.

Augstākās tiesa priecājas par tiesnešu darba novērtējumu. Līdz šim astoņi Augstākās tiesas tiesneši saņēmuši Triju zvaigžņu ordeni, bet četri tiesneši un tiesas darbinieki – Atzinības krustu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211