15.novembrī svinīgajā pasākumā Augstākajā tiesā Civillietu departamenta senators Valerijs Maksimovs saņēma Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.

Tieslietu sistēmas apbalvojuma mērķis ir izcelt īpašus sasniegumus un ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā un tiesiskuma stiprināšanā.

Valsts svētkiem veltītajā pasākumā Augstākās tiesas kolēģi sveica arī Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pēteri Dzalbi un Civillietu departamenta senatori Mārīti Zāģeri, kuriem piešķirts valsts augstākais apbalvojums – Triju zvaigžņu ordenis. Apbalvojumu no Valsts prezidenta rokām senatori saņems svinīgajā apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā 18.novembrī.

Tāpat tika sveikti tiesneši un darbinieki, kuriem piešķirts Augstākās tiesas Atzinības raksts un Izdienas nozīmes.

Augstākās tiesas Atzinības raksts piešķirts Senāta Civillietu departamenta senatoriem Marikai Senkānei un Normundam Saleniekam un departamenta priekšsēdētāja palīdzei Santai Vīgantei, Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskajam padomniekam Jānim Baumanim, Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītiskajai padomniecei Ievai Liepiņai un senatora palīgam Jānim Gekam.

Augstākās tiesas Izdienas nozīmi piešķir par 10, 15, 20 un 25 Augstākajā tiesā nostrādātiem gadiem. 25 gadu Zelta izdienas nozīmi šogad saņēma senators Andris Guļāns un bijušais senators Voldemārs Čiževskis, 20 gadu – senatore Edīte Vernuša un bijusī senatore Anda Vītola. 15 gadu izdienas nozīme Augstākās tiesas darbiniecēm Norai Magonei, Lindai Mitrei-Šeļegovskai, Santai Vīgantei un Ilonai Gudreniecei, bet 10 gadu – Zanei Skrastiņai.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211