Augstākajā tiesā 22.decembrī paziņoti šīgada Temīdas balvu saņēmēji. Profesionālā Temīdas balva piešķirta Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājai Anitai Poļakovai, Radošā Temīdas balva – Civillietu departamenta senatorei Dzintrai Baltai, bet Īpašā Temīdas balva – Administratīvās justīcijas simtgades darba grupai.

Profesionālā Temīdas balva Anitai Poļakovai pasniegta par uzdrošināšanos un profesionalitāti, vadot departamenta darbu. Esot šajā amatā nepilnus divus gadus, priekšsēdētāja iemantojusi patiesu autoritāti kolektīvā. Viņas vadībā departamenta darbs kļuvis modernāks, kolektīvs – saliedētāks. Izvirzot balvai, novērtēta Anita Poļakovas spēja rast risinājumus sarežģītās situācijās, korekti uzklausīt un atbalstīt kolektīvo viedokli, kā arī uzņemties tiešu atbildību, pieņemot individuālus, arī nepopulārus, lēmumus.

Ja visiem cilvēkiem diennaktī ir 24 stundas, tad liekas, ka Dzintrai Baltai ir vismaz 36 un vairāk – sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs, pasniedzot Radošo Temīdas balvu Senāta Civillietu departamenta senatorei Dzintrai Baltai. Senatorei piemīt lielas darba spējas, radošums un produktivitāte, motivācija un skats uz tiesu sistēmas attīstību kopumā. Līdztekus tam – cieņpilna un laipna attieksme pret visiem kolēģiem. Šogad sniegusi nozīmīgu ieguldījumu tiesiskās domas attīstībā un tiesiskuma stiprināšanā gan senatora darbā, gan aktīvi pildot Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieces pienākumus un esot tiesnešu amata kandidātu atlases komisijas priekšsēdētāja, kā arī esot Latvijas Tiesnešu mācību centra padomes locekle, lektore un piedaloties ētikas mācību moduļa izstrādē.

Savukārt īpašo Temīdas balvu šogad saņēma Senāta Administratīvo lietu departamentā izveidotā darba grupa, kas organizēja un īstenoja administratīvās justīcijas simtgades un Administratīvā procesa likuma divdesmitgades pasākumus visa gada garumā. Balva pasniegta par administratīvo tiesu popularizēšanu un vēstures saglabāšanu.  Par radošumu, idejām un visa kolektīva iesaisti daudzveidīgos pasākumos. Darba grupā Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas Veronikas Krūmiņas vadībā strādāja Dace Mita, Lauma Paegļkalna, Rasma Zvejniece, Santa Ozola, Monta Krone, Jānis Geks, Kristīne Zemīte, Līga Dāce, Līga Kuplā un Dita Plepa.  

Augstākās tiesas ceļojošās Temīdas balvas tiek pasniegtas jau 17 gadus, tām ir trīs kategorijas un ar tām tiek izteikta pateicība tiesnešiem un darbiniekiem par profesionalitāti, radošumu un īpašu veikumu konkrētajā gadā.

Kandidātus Temīdas balvas nominācijām izvirzīt var jebkurš tiesnesis vai darbinieks, bet pamatojumus izvērtē žūrija. Šogad balvām bija saņemti 29 pieteikumi.

Uzvarētāji saņem ceļojošo Temīdas balvu. Tēlnieka Edvīna Krūmiņa veidotajā balvā atveidots Tiesu pils simbols – Kārļa Zemdegas skulptūra „Taisnība”.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211