Vakar, 24.oktobrī, 70 Augstākās tiesas darbinieki nosūtīja Saeimai adresētu vēstuli, kurā aicina Saeimas deputātus piešķirt finansējumu tiesu darbinieku atalgojuma reformas turpināšanai. Augstākās tiesas darbinieki aicina arī visu pārējo tiesu darbiniekus iesaistīties kustībā un vērsties Saeimā.

Darbinieki savā vēstulē norāda, ka Tieslietu ministrija 2016.gada 23.maija Tieslietu padomes sēdē prezentēja reformu tiesu darbinieku atalgojuma paaugstināšanai laika periodā no 2017. līdz 2019.gadam. Atalgojumu bija paredzēts paaugstināt tā, lai sasniegtu atbilstošajām amatu grupām paredzēto maksimālo apmēru. Arī tiekoties ar tiesu darbiniekiem 2016.gada vasarā, tieslietu ministrs, izprotot reformas nepieciešamību, apņēmās aizstāvēt algu paaugstināšanu nākamajos trīs gados. 2017.gadā reformu tiešām sāka īstenot, tiesu darbinieki saņēma pirmo daļu no solītā algas pielikuma un paļāvās, ka beidzot ir sadzirdēti.

Tomēr Tieslietu padomes 16.oktobra sēdē tieslietu ministrs informēja, ka valdībā pieņemtajā valsts budžeta projektā diemžēl nav izdevies panākt vienošanos par tiesu darbinieku algu reformas turpināšanu. Pamatojums reformas pārtraukšanai nav skaidrs. “Šī informācija tiesas darbinieku vidū radīja lielu neizpratni un vilšanos. Uzsāktā reforma darbiniekiem bija radījusi pamatotu paļāvību, ka ilgtermiņā darbs tiesu sistēmā būs pienācīgi atlīdzināts,” vēstulē raksta tiesas darbinieki.

Darbinieki norāda, ka tiesās, salīdzinot ar valsts pārvaldes, pašvaldību un privāto sektoru, ir zemāks atalgojums. Tādēļ likumsakarīgi, ka darbinieki, kuri tiesā ieguvuši neatsveramas zināšanas un pieredzi, bieži dodas uz labāk apmaksātām darba vietām. Lielā darbinieku mainība – aptuveni 40% – kaitē tiesu sistēmas efektivitātei kopumā un grauj tās stabilitāti. Vēstulē aicināts pārtraukt šo darbinieku mainību un norādīts, ka būtu tikai taisnīgi un pašsaprotami, ka tiesu darbinieki saņemtu viņu pienākumiem atbilstošu atalgojumu, lai kvalificēti speciālisti būtu ieinteresēti darbā tiesu sistēmā, nevis atstātu to. Ir laiks tiesu darbinieka amatam mūsu valstī kļūt prestižam un konkurētspējīgam – norādīts vēstulē Saeimai.

Tiesas darbinieki aicina Saeimas deputātus izmantot savas pilnvaras un atbalstīt priekšlikumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu uzsāktās tiesu darbinieku algu reformas turpināšanai. Augstākās tiesas darbinieki uzsver: “Mēs esam lepni par piederību Latvijas tiesu sistēmai. Vienlaikus sagaidām, ka mums dotie solījumi tiks izpildīti.”

Arī Tieslietu padome 16.oktobra sēdē atzina, ka Ministru kabinetā apstiprinātais tiesu budžeta pieprasījums 2018.gadam daļā par atlīdzībām neatbilst 2017.gadā uzsāktajai tiesu darbinieku atalgojuma reformai. Tieslietu padome uzskata par nepieņemamu, ka Finanšu ministrija, pretēji Tieslietu ministrijas iesniegtajām un Tieslietu padomes atbalstītajām prioritātēm, mainījusi tiesu budžeta pieprasījumu un netiks turpināta uzsāktā tiesu darbinieku atalgojuma reforma. Paužot Tieslietu padomes viedokli, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs uz nepietiekamu finansējumu darbinieku atalgojumam norādīja arī Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē 24.oktobrī.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211