Augstākas tiesas Senāta sēžu zālē 2013.gada 1.jūnijā norisinājās ELSA (The European Law Students' Association) Latvia rīkotās Tiesas procesa izspēles civiltiesībās fināls.

Tiesas procesa izspēles ir reālu tiesas procesu inscenējumi, kas norisinās sacensību formā un ir populāri tiesību zinātņu studentu vidū pasaulē un īpaši arī Latvijā.

Izspēle civiltiesībās rīkota jau piekto reizi, tomēr pateicoties Augstākās tiesas vadības atsaucībai šogad tās norisi bija iespējams pietuvināt pavisam „īstam” procesam, izspēles finālu organizējot tiesas sēžu zālē, kurā ikdienā lietas paplašinātā sastāvā skata Augstākās tiesas Senāts.

Studentiem, kas vēlējās piedalīties Tiesas procesa izspēlē, bija jāsagatavo kasācijas sūdzība par Pavasara apgabaltiesas spriedumu, risinot situāciju, kad ar fiktīva vai patiesi gribēta darījuma noslēgšanu tiek aizskartas trešās personas - kreditora tiesības.

Par izspēles uzvarētāju tika atzīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 3.kursa tiesību zinātņu studentu komanda „Kopā esam spēks!”, kurā startēja Liene Ābola, Krista Bērziņa un Madara Locāne. Par izspēles labāko oratoru atzīts Marats Golovkins.

ELSA Latvija bija liels prieks izspēles „tiesnešu” vidū redzēt Augstākas tiesas Senāta Civillietu departamenta senatoru Kalvi Torgānu, kurš gan atklāja fināla norisi Augstākās tiesas telpās, gan arī tika izraudzīts par „tiesas” sēdes priekšsēdētāju finālā.

Par izspēles norisi Augstākās tiesas telpās pagodināti bija arī pārējie izspēles finālu vērtējušie „tiesneši” - zv.adv. dr.iur. Inga Kačevska, zv.adv. Valdis Bergs, Lauris Buls, zv.adv. Olavs Cers, zv.adv. dr.iur. Erlens Kalniņš, zv.adv. Lauris Liepa, Andris Strazds un Aigars Strupišs, kuri atzinīgi novērtēja iespēju sēdēt senatoru krēslos, tādējādi gūstot interesantu profesionālo pieredzi.

 

Rūta Šutko, ELSA Latvija

Andrejs Stupins,

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatora palīgs, ELSA Latvija