Sabiedrības tiesiskā izglītošana ir viens no darbības virzieniem, lai īstenotu Augstākās tiesas stratēģisko mērķi – tiesas autoritātes stiprināšanu. Ar pieredzi dažādu mērķauditoriju – skolēnu un skolotāju, studentu, juristu, žurnālistu un plašākas sabiedrības – tiesiskajā izglītošanā Tiesībsarga konferencē 10.decembrī dalījās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa.

Kā nozīmīgu aktivitāti saistībā ar skolēnu izglītošanu Veronika Krūmiņa atzīmēja senatoru stundas, akciju “Atpakaļ uz skolu”, Ēnu dienas un Jauno juristu skolu. “Iespēja uzrunāt skolēnu auditoriju ļauj pārdomāt tiesas darba būtību un izaicina izskaidrot to vienkārši un saprotami. Šis darbs ir investīcija jaunajā paaudzē,” norādīja Veronika Krūmiņa. Senatore atzīmēja, ka parasti šajās tikšanās reizēs tiek stāstīts ne tikai par tiesas darbu, dažādajiem tiesu procesiem, atšķirībām starp tiem, bet arī par to, kas ir valsts pārvalde, kāda ir mūsu kā sabiedrības loma valsts pārvaldīšanā. Tiek atbildēts uz skolēnu jautājumiem.

Kā nozīmīgu pasākumu žurnālistu izglītošanā senatore norādīja Mediju dienu, kā arī tikšanos ar komunikācijas zinību studentiem.

Saistībā ar studentu izglītošanu tika atzīmēti tādi pasākumi kā Pirmkursnieku dienas, lekcijas studentu grupām, tiesas procesu izspēles, tiesas sēžu apmeklēšana, studiju darbu tēmas, kā arī iespēja būt mācību praksē Augstākajā tiesā. Savukārt kā nozīmīgi pasākumi juristu izglītošanā atzīmēta Jauno tiesnešu diena Augstākajā tiesā, kā arī pieredzes apmaiņa ar zemākas instances tiesām.

Veronika Krūmiņa informēja arī par pasākumiem, kuru mērķauditorija bija plašāka sabiedrība. Te atzīmēti pasākumi sadarbībā ar novadu pašvaldībām, kuru ietvaros apmeklēti pirmo Latvijas senatoru dzimtie novadi, sarunu festivāls “Lampa”, kā arī Ģimeņu un draugu diena. Sniegta informācija par Augstākās tiesas mājaslapā sabiedrībai pieejamo informāciju, kā arī informācija par Augstākās tiesas muzeju.

10. un 11.decembrī norisinās Tiesībsarga ikgadējā cilvēktiesību un labas pārvaldības konference. Konferencē pārrunātas tēmas, kas saistītas ar cilvēktiesību izglītību, bērnu tiesību nodrošināšanu sportā un darbinieku sociālo garantiju aizsardzības efektivitāti. Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja piedalījās konferences pirmajā panelī “Kā runāt par cilvēktiesībām? Cilvēktiesību izglītība valsts un nevalstisko organizāciju darbā”.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211