Tieslietu padome aicina Augstāko tiesu izveidot darba grupu, kas izvērtētu civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu tiesvedību ilgumu ietekmējošos faktorus Latvijas tiesās.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs norāda: “Kaut arī Latvijā tiesu lietu izskatīšanas termiņi kopumā ir ātrāki nekā vidēji Eiropas Savienībā, ir atsevišķi tiesu procesi, kas ilgst nesamērīgi ilgi. Jautājums, kā samazināt šo atsevišķo lietu ilgos termiņus, Tieslietu padomē aktualizēts jau arī iepriekš, bet šoreiz Tieslietu padomes locekļi vienbalsīgi vienojās par aktīvu rīcību.”

Darba grupā, kuras darbu vadīs Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa, kā ekspertus pieaicinās gan Augstākās tiesas senatorus, gan citus atbildīgo institūciju pārstāvjus.

Darba grupa aicināta, izmantojot Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā noteiktos lietu izskatīšanas kritērijus, analizēt tiesvedību procesu norisi un apkopot ilgo tiesvedību iemeslus. Apkopojumu par identificētajiem tiesvedību ilgumu ietekmējošajiem faktoriem un izpētes gaitā izdarītos secinājumus darba grupa aicināta iesniegt Tieslietu padomei līdz 1.oktobrim.

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 2020.gada 10.februāra sēdē. Informāciju par visiem skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit