Tieslietu padome 9.marta sēdē, uzklausot Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča informāciju par Augstākās tiesas plēnuma lēmumiem, nolēma tos atbalstīt – pārdalīt tiesnešu amata vietas starp Augstākās tiesas departamentiem, bet jautājumu par Disciplinārtiesas kompetences paplašināšanu skatīt atkārtoti.

Analizējot Augstākās tiesas aizvadītā gada darba rezultātus, Augstākās tiesas plēnums 6.martā nolēma lūgt Tieslietu padomi divas vakantās tiesnešu amata vietas no Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta pārdalīt Civillietu departamentam. Šādu pārdali Augstākās tiesas plēnums atzina par nepieciešamu, ņemot vērā tiesas darba rādītājus. Jau ilgstoši vislielākais lietu uzkrājums ir Civillietu departamentā, aizvadītajā gadā departaments izskatījis tikai 40% no tā tiesvedībā esošajām lietām, gada beigās neizskatītas 2085 lietas. Salīdzinoši – Administratīvo lietu departamentā 505, Krimināllietu departamentā – 107 lietas. Vidējais lietu izskatīšanas termiņš Krimināllietu departamentā – 1,3, Administratīvo lietu departamentā – 3,1, bet Civillietu departamentā – 17,2 mēneši.

Tieslietu padome piekrita Augstākās tiesas priekšlikumam mainīt tiesnešu skaitu departamentos un noteica, ka turpmāk būs šāds tiesnešu skaits: Administratīvo lietu departamentā – 9, Civillietu departamentā – 17, Krimināllietu departamentā – 8 tiesneši.

Otrs Augstākās tiesas plēnuma lēmums bija aicināt Tieslietu padomi atkārtoti skatīt jautājumu par tiesu sistēmas disciplināratbildības reformu, kas paredz vienotu apelācijas instanci visu tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu disciplinārlietās. Augstākā tiesa neatbalsta, ka šī funkcija tiek uzlikta Disciplinārtiesai, kura tika veidota tikai tiesnešu disciplinārlietu lēmumu pārsūdzībai.

Iepriekš Tieslietu padome paudusi konceptuālu atbalstu Disciplinārtiesas kā vienotas apelācijas instances noteikšanu visām tiesu sistēmai piederīgajām amatpersonām, taču Augstākās tiesas plēnuma lēmumu Tieslietu padome uzskatīja par vērā ņemamu argumentu, lai atgrieztos pie diskusijām par šo jautājumu un skatītu to atkārtoti kādā no nākamajām Tieslietu padomes sēdēm.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211