Karam Eiropā nav vietas, tiesiskums, brīvība un cieņa ir demokrātisku valstu visaugstākās vērtības – teikts Tieslietu padomes rezolūcijā par demokrātijas vērtību un suverenitātes aizsardzību Ukrainā.

Tieslietu padome 25.februārī vienbalsīgi pieņēma rezolūciju, kurā nosoda Krievijas militāro uzbrukumu Ukrainai un Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 2. panta 4. punkta pārkāpumu.

Latvijas Tieslietu padome pauž stingru atbalstu Ukrainai, tās suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai atbilstoši starptautiskajām tiesībām.

“Šī rezolūcija ir solidaritātes apliecinājums Ukrainai un tās tautai cīņā par savas valsts neatkarības un demokrātijas aizsardzību. Šajā saspringtajā un smagajā brīdī Tieslietu padome aicina Ukrainas kolēģus – tiesnešus un tiesu sistēmai piederīgās amatpersonas – būt stipriem un nelokāmiem, sargāt Ukrainas konstitūciju un tiesiskumu,” teikts rezolūcijā.