19.novembrī Tieslietu ministrijas 95.gadu jubilejai veltītajā svinīgajā pasākumā Tieslietu sistēmas Goda zīmi saņēma Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatore Ināra Garda. Viņai, tāpat kā Senāta Krimināllietu departamenta senatorei Ingunai Radzevičai, par nozīmīgu ieguldījumu demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā piešķirta II pakāpes Goda zīme.

Krimināllietu tiesu palātas kancelejas vadītāja Daina Zomerfelde par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi apbalvota ar III pakāpes Tieslietu sistēmas Goda zīmi.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, uzrunājot klātesošos, atzīmēja, ka šis ir sava veida jubilejas pasākums, jo 5 gadu jubileja ir īpašajam Tieslietu sistēmas apbalvojumam – Goda zīmei, ko, sagaidot Latvijas valsts un tās tieslietu sistēmas 90 gadu jubileju, pirms pieciem gadiem kopīgi izveidoja Tieslietu ministrija, Augstākā tiesa un Ģenerālprokuratūra. Piecos gados tieslietu sistēmas augstāko apbalvojumu saņēmuši jau 88 tieslietu sistēmā strādājošie, un šajos svētkos apbalvojums piešķirts vēl 33 tieslietu sistēmā strādājošajiem, kas to nopelnījuši ar savu godprātīgo darbu tieslietu sistēmas un Latvijas valsts labā.

„Ne jau valsts veido cilvēkus, bet cilvēki veido valsti. Cilvēki ir mūsu lielākās vērtība. Suminot savu valsti, novērtējot tās izaugsmi un attīstību, mēs vērtējam konkrētu cilvēku konkrētus labos darbus un lepojamies ar tiem,” sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Tieslietu sistēmas Goda zīmes šajos svētkos saņēma arī vairāki tiesu priekšsēdētāji, prokurori, zvērināti advokāti, zvērināti tiesu izpildītāji un Tieslietu ministrijas darbinieki. Augstākā – I pakāpes – Goda zīme piešķirta cilvēktiesību aizstāvei Lidijai Lasmanei-Doroņinai – par izcilu mūža ieguldījumu demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211