Tiesu namu aģentūra sadarbībā ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroju laidusi klajā grāmatu par aktuālu tēmu – „Eiropas Savienības tiesības. I daļa. Institucionālās tiesības”.

Grāmatu sagatavojis autoru kolektīvs Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta asociētā viesprofesora Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē Kristofa Ševes (Christoph Schewe) vadībā. Starp autoriem – arī Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīgs Aleksandrs Potaičuks, kas grāmatas sagatavošanas laikā vēl bija Juridiskās fakultātes maģistrantūras students.

Izdevēji, norādot uz grāmatas nozīmīgumu, uzsver, ka pirmo reizi kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās 2009.gadā lasītājam radīta iespēja apgūt Eiropas tiesības latviešu valodā vienkopus vienā grāmatā. Tā dod iespēju lasītājam labāk izprast visai sarežģīto, taču ļoti svarīgo Eiropas Savienības tiesību jomu.

Tā kā Eiropas Savienības tiesībām ir aizvien lielāka ietekme uz tiesību jaunradi un valsts pārvaldi Eiropas Savienības dalībvalstīs, to vidū arī Latvijā, grāmatā izklāstīto tēmu apguve palīdzēs gan labāk izpildīt Eiropas Savienības izvirzītos noteikumus, izglītot ierēdņus šajā jomā,  gan arī sniegs plašu informāciju ikvienam lasītājam Eiropas Savienības tiesību jautājumos.

Grāmata nopērkamas Tiesu namu aģentūras tirdzniecības vietās un aģentūras e-grāmatnīcā. Skatiet šeit


Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211