1.aprīlī tiesneša amata pienākumus beidz pildīt un pensijā dodas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe. Tiesnesis ar 35 gadu stāžu tiesneša amatā, Zemgales apgabaltiesas pirmais priekšsēdētājs, kopš 2005.gada – Augstākās tiesas tiesnesis, no 2011.gada Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs.

No 2011. līdz 2013.gadam Pēteris Dzalbe bija arī Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks. Divdesmit gadus saistīts ar tiesnešu pašpārvaldi – darbojās Tiesnešu disciplinārkolēģijā, bija tās priekšsēdētājs un pirmais Disciplinārtiesas priekšsēdētājs. Desmit gadus bija arī tiesnešu pārstāvis Centrālajā vēlēšanu komisijā.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni, Tiesu sistēmas Goda zīmi, Augstākās tiesas, Tieslietu ministrijas un Jelgavas pilsētas apbalvojumiem.

Par Senāta Krimināllietu departamenta jaunu priekšsēdētāju lems Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulce – plēnums. Līdz jauna departamenta vadītāja iecelšanai priekšsēdētāja pienākumus pildīs senators Pēteris Opincāns.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211