25. janvārī tiesneša pienākumus Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā sāk pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Māris Vīgants. Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzdevis Mārim Vīgantam uz laiku aizstāt tiesneša vakanci Civillietu tiesu palātā likuma „Par tiesu varu” 79.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.

Minētais likuma pants nosaka, ka tiesu palātas tiesneša vakances vai pagaidu prombūtnes laikā Augstākās tiesas priekšsēdētājs var uzdot viņu aizstāt Augstākās tiesas Goda tiesnesim vai apgabaltiesas tiesnesim, ja šī persona devusi rakstveida piekrišanu, pēc tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšlikuma.

Ar Saeimas lēmumu apstiprinātais tiesnešu skaits Augstākajā tiesā ir 53, taču šobrīd tiesā strādā tikai 45 tiesneši. Ņemot vērā ievērojamo civillietu uzkrājumu, palielināt tiesnešu skaitu Civillietu tiesu palātā ir nepieciešams nekavējoši. Civillietu tiesu palātā paredzēts strādāt 13 tiesnešiem, bet līdz šim strādāja tikai 11.

Saeima 2009. gada 22. oktobrī Augstākās tiesas tiesneša amatā neapstiprināja Augstākās tiesas virzīto kandidātu Māri Vīgantu. Ievērojot Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīvo atzinumu par apgabaltiesas tiesneša spēju pildīt Augstākās tiesas tiesneša amata pienākumus, Māris Vīgants aizvietos tiesneša vakanci uz laiku.

Māris Vīgants dzimis 1975. gadā. 1994.-2000. gadā strādājis Augstākajā tiesā par tiesas sēžu sekretāru, konsultantu, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja palīgu. No 2000. gada tiesnesis Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā, 2007. gadā apstiprināts par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi, kopš 2008. gada apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211