Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesnese Lauma Paegļkalna sestdien, 4.septembrī, piedalījās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes organizētajās Pirmkursnieku dienās jeb Pirmsaristoteļa svētkos, kur jaunajiem studentiem pastāstīja par tiesneša amatu un to, ko nozīmē būt tiesnesim. Tiesnese dalījās pārdomās par tiesneša lomu ne tikai konkrēta strīda atrisināšanā, bet arī tiesiskas valsts stiprināšanā un domapmaiņā par sabiedrībai nozīmīgiem procesiem. Tiesnese interaktīvi iesaistīja pirmkursniekus sarunā par to, kā viņi saredz tiesnesi un kādam būtu jābūt nākotnes tiesnesim, un kāds tiesnesis viņi gribētu būt, ja kādu dienu par tādu kļūtu. Vairums topošo juristu kā nozīmīgāko minēja objektivitāti, godīgumu, atbildīgumu, taisnīgumu un neatkarību. Daži saskatīja, ka tiesnesim jāpiemīt arī humora izjūtai un kritiskajai domāšanai, tam jābūt atjautīgam, harizmātiskam, drosmīgam, vispusīgam un saprotošam.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentu pašpārvalde šādus Pirmsaristoteļa svētkus rīko, lai pirmā kursa studenti varētu iepazīt studiju vidi, satikt savus grupas biedrus pirms studiju uzsākšanas un iepazīt juridiskās profesijas.

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv