19. februārī Rīgas pilī tiesneša zvēresta ceremonijā Valsts prezidentam Egilam Levitam tiesneša svinīgo solījumu deva Augstākās tiesas tiesnese Sandra Kaija.

Tiesnese solīja: „būt godīga un taisnīga, uzticīga Latvijas Republikai, vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to, tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un likumiem.”

Pēc svinīgā solījuma pieņemšanas Valsts prezidents uzlika Sandrai Kaijai tiesneša amata zīmi.

Valsts prezidents Egils Levits uzsvēra, ka šis ir samērā neparasts gadījums Augstākās tiesas vēsturē, kad jauns tiesnesis nāk “no malas”, kas ir laba prakse – papildināt Augstākās tiesas rindas ar tiesību zinātniekiem. “Ne tikai Latvijā, bet arī visās pasaules tiesās zinātne un prakse darbojas kopā kopējam rezultātam, un kopējs rezultāts šajā gadījumā ir tiesas spriedums. Šī simbioze ir svarīga,” norādīja Valsts prezidents.

Sandra Kaija līdz šim strādāja Rīgas Stradiņa universitātē un ar savu līdzšinējo biogrāfiju un darba gaitām ir augsti novērtēta tiesību zinātnē. Valsts prezidents izteica cerību, ka tiesnese nepārtrauks savu akadēmisko darbību, jo “arī es pats kā tiesnesis ar 25 gadu darba pieredzi vienlaikus izmantoju šo savu prakses pieredzi zinātniskajā darbā, kas, kā sakot, “deva augļus”. Es novēlu jums turpināt šo darbu. Turiet augstus tiesneša darba, profesionālos un ētikas principus!”

Tiesneses svinīgā solījuma ceremonijā Valsts prezidenta pilī piedalījās arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Senāta Krimināllietu departamenta senatori, kā arī tiesneses ģimene.

Sandra Kaija ieguvusi tiesību doktora grādu juridiskās zinātnes krimināltiesību apakšnozarē. Viņai ir vairāk nekā 15 gadu darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla amatā. Sandra Kaija ir autore vairāk nekā 70 zinātniskajām publikācijām, autore vai līdzautore desmit grāmatām tiesību zinātnē, tostarp Kriminālprocesa likuma komentāriem.

Saeima Sandru Kaiju Augstākās tiesas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma apstiprināja 2020.gada 16.janvārī.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211