Augstākās tiesas muzeja krājumi papildināti ar vērtīgu eksponātu – Satversmes tiesas tiesneša amata tērpu, ko muzejam dāvinājusi bijusī Satversmes tiesas, tagad Augstākās tiesas tiesnese Ilze Skultāne.

Ilze Skultāne bija Satversmes tiesas pirmā sastāva tiesnese no tiesas izveidošanas 1996.gadā. Viņu, toreiz Bauskas rajona tiesas priekšsēdētāju, un Augstākās tiesas tiesnesi Andreju Lepsi Satversmes tiesnešu amatam izvirzīja Augstākās tiesas plēnums. Kā atceras Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs – toreiz viss, kas saistīts ar Satversmes tiesu, bija jauns, arī Augstākās tiesas plēnumam šāds lēmums bija jāpieņem pirmoreiz.

Arī Ilzes Skultānes atmiņas ir par Satversmes tiesas jaunrades procesu. Vēsturiskās pieredzes nebija, jo pirmskaru laikā Latvijā Satversmes tiesa nebija bijusi. Jaunizveidotajai tiesai sākumā arī lietu vēl nebija daudz, un tiesneši laiku veltīja Satversmes tiesas normatīvās bāzes izveidei, rakstīja jaunās tiesas reglamentu.

Jauns bija arī Satversmes tiesas tiesneša amata tērps. Interesanti, ka Satversmes tiesas amata tērpa komplektā bija un joprojām ir ne tikai mantija, bet arī cepure. Ilze Skultāne zina stāstīt, ka, domājot amata tērpu, bijušas diskusijas par šo cepuri – vai tā nebūšot neērti valkājama sievietēm, bet atbilde bijusi – tur jau sieviešu nebūs! Bet bija, un jau pirmajā sastāvā. Taču, kā atceras Ilze Skultāne, cepuri tiesneši gan esot uzlikuši tikai vienu reizi – pirmoreiz dodot zvērestu Valsts prezidentam. Turpmāk tās patiešām netika valkātas. Bet tērpā, kas dāvināts Augstākās tiesas muzejam, ir pilns komplekts – arī cepure.

Toties amata zīme jeb tā sauktā tiesneša ķēde joprojām ir Ilzes Skultānes lietošanā, jo jau vairāk nekā 11 gadus viņa ir Augstākās tiesas tiesnese. 2004.gadā, kad Augstākajā tiesā veidojās jauna struktūrvienība – Administratīvo lietu departaments, tiesnese atkal bija vēsturiskā notikuma centrā – viņa kļuva par šī departamenta pirmā sastāva senatori.

Vēl arī trešoreiz savā tiesneša amata gaitā Ilze Skultāne bijusi „celmlauze” – 2008.gadā viņa tika ievēlēta jaunizveidotās Tiesnešu ētikas komisijas pirmajā sastāvā.

Izaicinājumiem bagāts laiks – tāda ir Ilzes Skultānes tiesneša darba gaita, kas turpinās. Amata tērps, kas nodots Augstākās tiesas muzejam, tā apmeklētājiem dos iespēju iepazīt tiesneša darba daudzveidību.

Augstākās tiesas muzejā glabājas liecības ne tikai par Augstākās tiesas jeb Latvijas Senāta, bet visas Latvijas tiesu sistēmas vēsturi kopš 1918.gada. Muzeju var apmeklēt Augstākās tiesas viesi, savu apmeklējumu iepriekš piesakot Komunikācijas nodaļā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211