Divās Eiropas malās dzīvojoši tiesneši – īru kolēģis Ričards Hamfrejs (Richard Humphreys) un Lauma Paegļkalna no Latvijas – apvienojušies, lai paustu savu viedokli par Krievijas un Baltkrievijas karu pret Ukrainu.

Ričards Hamfrejs ir Īrijas Augstās tiesas tiesnesis, Lauma Paegļkalna pilda tiesneša pienākumus Latvijas Augstākajā tiesā.

Autori meklējuši atbildes uz pasaules dienas kārtības galveno jautājumu: vai ir objektīvas iespējas pastiprināt pretpasākumus, lai pārtrauktu Krievijas ar Baltkrievijas atbalstu īstenoto prettiesisko uzbrukumu Ukrainai. Autoru ieskatā šobrīd īstenotās starptautiskās sabiedrības atbildes reakcijas (sankcijas) ir mazāk efektīvas par tām, kādas ir piemērotas, atbildot uz citu starptautisko tiesību pārkāpumiem, piemēram, Dienvidāfrikas aparteīda vai Ziemeļkorejas kodolenerģijas centienu gadījumā. Sankcijas ir ievērojami jāpastiprina.

Raksts "Combat Without Warfighting: Non-Belligerent Actors and the Russian Invasion of Ukraine" atrodams šeit: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4048994

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211