Šodien divi jaunieceltie Augstākās tiesas (AT) tiesneši – Gunta Višņakova un Jautrīte Briede Rīgas pilī nodeva svinīgo zvērestu Valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai.

Administratīvās rajona tiesas, apgabaltiesas un Augstākās tiesas tiesneši zvērēja - “uzņemoties tiesneša pienākumus, apzinos man uzticēto atbildību un svinīgi zvēru būt godīgs un taisnīgs, uzticīgs Latvijas Republikai, vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to, tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un likumiem”.

Līdz ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos 2004.gada 1.februārī, Augstākajā tiesā darbu sāks trīs jauni tiesneši – Ilze Skultāne, Gunta Višņakova un Jautrīte Briede. Ilze Skultāne līdz šim ir strādājusi Satversmes tiesā un zvērests Valsts prezidentei viņai nebija atkārtoti jānodod.

Kā jau tika ziņots iepriekš, AT Plēnums 2003.gada nogalē apstiprināja pirmos Administratīvo lietu departamenta senatorus - Valerijanu Jonikānu un Edīti Vernušu.

 

Autors: Baiba Dārzniece, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.darzniece@at.gov.lv