Piektdien, 4. novembrī Latvijas tiesneši ārkārtas konferencē, kuru vadīja Augstākās tiesas priekšsēdētaja vietnieks Gunārs Aigars, aizklāti balsojot, papildināja divu pašpārvaldes institūciju – tiesnešu disciplinārās atbildības kolēģijas un tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas – sastāvus. Konferences dalībniekus uzrunāja tieslietu ministre Solvita Āboltiņa.

Tiesnešu disciplinārkolēģijā konferences dalībnieki ievēlēja Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju Aldi Laviņu (291 balss) un Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju Edīti Knēgeri (300 balsis). Saskaņā ar „Tiesnešu disciplinārās atbildības likumu”, kurā noteikts kolēģijas sastāvs un pārstāvniecība, kolēģiju vajadzēja papildināt tieši ar pārstāvjiem no apgabaltiesu priekšsēdētāju vidus.

Konference pieņēma Augstākās tiesas senatores Valdas Eilandes lūgumu atbrīvot viņu no disciplinārkolēģijas locekļa pienākumiem sakarā ar lielo slodzi Centrālajā vēlēšanu komisijā un Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādāšanas darba grupā. Darbu disciplinārkolēģijā jau bija pārtraucis bijušais Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs Jānis Muižnieks, savukārt kvalifikācijas kolēģijā - Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta pensionētā senatore Astrīda Kazarova.

Tātad šobrīd disciplinārkolēģijas sastāvā ir Pāvels Gruziņš, Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks un Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs; Pēteris Dzalbe, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta senators; Ruta Zaķe, Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatore; Aiva Zariņa, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese; Aldis Laviņš, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs, Edīte Knēgere, Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja; Irēna Poļikarpova, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja; Juris Kāvis, Cēsu rajona tiesas priekšsēdētājs; Arnis Naglis, Ogres Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks un Inga Zālīte, Aizkraukles Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece. Disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns.

Ar disciplinārkolēģijas funkcijām un lēmumiem var iepazīties Augstākās tiesas mājaslapas www.at.gov.lv sadaļā „Disciplinārkolēģija”.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvu savukārt bija nepieciešams papildināt ar četriem locekļiem, atbilstoši likumā „Par tiesu varu” šā gada 22. septembrī izdarītajiem grozījumiem. Konference tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēja Augstākās tiesas senatoru Vilni Vietnieku (236 balsis), Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori Jautrīti Briedi (302 balsis), Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi Zitu Kupci (312 balsis) un Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas tiesnesi Silvu Reinholdi (229 balsis).

Savukārt no kolēģijas locekļa pienākumiem konference atbrīvoja Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju Aivaru Zāģeri.

Kolēģijas sastāvs saskaņā ar kuriem tagad tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā ir viens Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta tiesnesis, viens Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta tiesnesis, viens Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesnesis, viens Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesis, viens Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis, viens apgabaltiesas civillietu kolēģijas tiesnesis, viens apgabaltiesas krimināllietu kolēģijas tiesnesis, viens Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis, divi rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši un divi zemesgrāmatu nodaļu tiesneši.

Tātad šobrīd kolēģijas locekļi ir Zigmants Gencs, Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators; Vilnis Vietnieks, Augstākās tiesas senators; Jautrīte Briede, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore; Ivars Bičkovičs, Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs; Zita Kupce, Administratīvās apgabaltiesas tiesnese; Silva Reinholde, Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese; Anna Bikseniece, Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja; Gunita Galiņa, Saldus rajona tiesas priekšsēdētāja; Brigita Baltraite, Tukuma rajona tiesas priekšsēdētaja; Ilga Neimane, Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece un Ināra Zariņa, Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece.

Kolēģiju vada Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Aigars, kas ir arī Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs.

Konference noraidīja Liepājas tiesas tiesneses Sandras Briķes priekšlikumu izteikt neuzticību abām kolēģijām un ievēlēt to sastāvus pilnīgi no jauna. Savukārt konferences vadītājs norādīja, ka kolēģiju pilnvaru termiņš beidzas 2006. gadā un aicināja savlaicīgi domāt par kandidātiem nākamajām vēlēšanām.