10.septembrī lekciju ciklā “Kvalitatīvs nolēmums administratīvajās lietās: tiesas process un metodoloģija” notika pirmās trīs lekcijas administratīvo tiesu tiesnešiem.

Lekcijas bija veltītas administratīvo lietu iztiesāšanas metodoloģijai. Tās vadīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un senatore Ieva Višķere.  

Lekcijās Zoom platformā piedalījās 42 administratīvo tiesu tiesneši no visām trim tiesu instancēm.

Lekciju cikla ietvaros paredzētas vēl deviņas lekcijas, kurās līdztekus jautājumam par administratīvo lietu iztiesāšanas metodoloģiju tiks aplūkoti arī tādi temati kā aktualitātes tiesību teorijā un juridiskajā metodē, pieteikuma izvērtēšana Satversmes tiesai, lietas sagatavošana iztiesāšanai, lietas izskatīšana rakstveida procesā, kā arī tiesas sēdes vadīšana.

Mācības administratīvo tiesu tiesnešiem ir turpinājums pagājušajā gadā Senāta Civillietu departamenta sāktajai apmācību praksei tiesnešiem lietu izskatīšanas metodoloģijā.

Lekciju ciklu organizē Latvijas Tiesnešu mācību centrs, un tas norisinās ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211