Piektdien, 22. februārī Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce izvērtēs 2012. gada darbu.

Statistikas dati rāda: 2012. gadā Augstākajā tiesā saņemtas 5282 lietas – par 296 lietām vairāk nekā iepriekšējā gadā, izskatītas 5194 lietas. Neizskatīto lietu atlikums gada sākumā bija 2999 lietas, bet gada beigās – 3064.

Ar detalizētu statistikas pārskatu par tiesu lietu izskatīšanu Augstākajā tiesā 2012. gadā var iepazīties tiesas interneta mājas lapā www.at.gov.lv sadaļā Tiesas informācija/ Statistika.

Plēnumā Augstākās tiesas struktūrvienību darbu analizēs to vadītāji – Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars, Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis, kā arī Judikatūras nodaļas vadītājs Pāvels Gruziņš un Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa.

Kopsavilkumu par Augstākās tiesas darbu 2012. gadā un uzdevumiem 2013. gadam sniegs Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Augstākās tiesas plēnums sāksies plkst. 9.30 Augstākās tiesas 146. zālē.

 

Plēnuma sēdes ir atklātas un mediju pārstāvji tiek laipni aicināti būt klāt Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulcē.

Caurlaides žurnālistiem jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211.

 

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211