Šodien 17 tiesneši, prokurori, notāri un advokāti, tai skaitā seši Augstākās tiesas bijušie un esošie tiesneši, saņēma Tieslietu sistēmas Goda zīmes.

Ar II pakāpes Goda zīmi apbalvota bijusī Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatore Astrīda Kazārova, bijusī Senāta Civillietu departamenta senatore Ruta Zaķe un bijusī Sūdzību izskatīšanas nodaļas konsultante, pirms tam Reabilitācijas daļas vadītāja Biruta Puķe.

Ar III pakāpes Goda zīmi apbalvots Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senators Pēteris Dzalbe, Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Ramona Nadežda Jansone un Civillietu tiesu palātas tiesnesis Raimonds Grāvelsiņš.

Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi piešķir par īpaši nozīmīgu ieguldījumu vai sasniegumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, par īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu nozares politikas veidošanā un īstenošanā, starpvalstu attiecību veidošanā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.

Par priekšzīmīgu, godīgu un radošu amata pienākumu veikšanu piešķir III pakāpes Goda zīmi.

Īpašais tieslietu sistēmas apbalvojums izveidots 2008. gadā, sagaidot Latvijas tieslietu sistēmas 90 gadu jubileju. Pirmos apbalvojumus pagājušā gada novembrī saņēma 49 tieslietu sistēmā strādājošie, tai skaitā 16 bijušie un esošie Augstākās tiesas tiesneši.
 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211