Latvijas tiesneši 17. aprīlī pulcēsies gadskārtējā konferencē, kurā gatavojas paust tiesnešu pozīciju saistībā ar jau notikušo un vēl gaidāmo finansējuma samazinājumu tiesu sistēmai. Tiesneši spriedīs par tiesu sistēmas spēju darboties un pilnvērtīgi pildīt tiesu funkcijas ekonomiskās krīzes ierobežotā budžeta apstākļos.

Bez šī, iespējams, centrālā konferences temata, tiesnešiem jālemj vairāki jautājumi saistībā ar tiesnešu pašpārvaldes institūcijām.

Pirms gada tiesnešu konferencē tika izveidota jauna tiesnešu pašpārvaldes institūcija – Tiesnešu ētikas komisija. Tās priekšsēdētājs Visvaldis Sprudzāns sniegs ziņojumu par pirmā gada darbu, problēmām, atzinumiem. Ētikas komisija secinājusi, ka tās reglamentā nav skaidri norādīts, pēc kā iniciatīvas un kādā veidā komisija veic vienu no likuma „Par tiesu varu” 91.2 pantā tai paredzētajām funkcijām, proti, apspriest ētikas normu pārkāpumus. Komisija sagatavojusi papildinājumus Tiesnešu ētikas komisijas reglamentā, ko jāapstiprina konferencei.

Konferencei būs jāapspriež un jāapstiprina arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglaments. Līdz šim kolēģijas darbības pamats bija pašas apstiprināts nolikums, taču ar 2008. gada 3. aprīļa grozījumiem likumā „Par tiesu varu” noteikts, ka Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija darbojas saskaņā ar reglamentu, ko apstiprina Tiesnešu konference. Jāpārvēl arī viens no Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļiem, jo līdzšinējais Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas pārstāvis Ivars Bičkovičs šobrīd ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Izmaiņas nepieciešamas arī Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā. Jauns disciplinārkolēģijas loceklis būs jāievēl no apgabaltiesu priekšsēdētāju vidus, jo bijušais Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš ir kļuvis par Augstākās tiesas senatoru, viens pārstāvis no zemesgrāmatu nodaļu priekšniekiem, jo Arnis Naglis apstiprināts par Ogres rajona tiesas tiesnesi, un bijušā Cēsu rajona tiesas priekšsēdētāja Jura Kāvja vietā jāievēl pārstāvis no rajona tiesu priekšsēdētāju vidus.

Kā ierasts, konferencē sākumā uzrunas teiks viesi, plānots, ka tie būs Valsts prezidents Valdis Zatlers, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis un Saeimas priekšsēdētāja biedre, Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Vineta Muižniece. Pamatziņojumus sniegs Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un tieslietu ministrs Mareks Segliņš.

Par aktualitātēm un jauninājumiem Latvijas Tiesnešu mācību centra darbā tiesnešus informēs direktore Solvita Kalniņa-Caune.

Uz Latvijas tiesnešu konferenci tiek aicināti arī masu mediju pārstāvji. Konference notiks viesnīcā „Reval Hotel Latvija”, sākums plkst.10.

Konferences programmu skatiet šeit.
 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211