Latvijas tiesu tiesneši, kas skata civillietas, šodien, 8. decembrī seminārā Augstākajā tiesā apsprieda jautājumus, kas saistīti ar lietām par denacionalizēto namu īpašnieku sūdzībām par īres maksas noteikšanu.

Tiesneši seminārā apsprieda problēmjautājumus par to, kā nosakāma denacionalizēto namu īpašnieku peļņa; ar ko pierādāms apsaimniekošanas izdevumu apmērs; vai īres maksa nosakāma tika par dzīvojamām telpām vai arī par neapdzīvojamām vai iznomātām telpām; kad īrniekam jāsāk maksāt tiesas noteiktā īres maksa; vai jāņem vērā tas, ka izīrētājs nav nodrošinājis īrnieku ar apkuri, kā arī citus jautājumus.

Augstākā tiesa prognozē strauju šo kategoriju lietu pieaugumu tiesās no 2007. gada 1. janvāra, tādēļ arī tika rīkots šāds seminārs, lai iedibinātu vienotu tiesu praksi šādu lietu izskatīšanā.

Pamatojoties uz Satversmes tiesas spriedumu „Par 2004. gada 20. decembra likuma „Grozījumi likumā „Par dzīvojamo telpu īri”” 13. panta atbilstību Satversmes 1., 91. un 105. pantam”, pirmās instances tiesām būs jāskata strīdi par īres maksas noteikšanu denacionalizētajos namīpašumos.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Ilze Eida, Augstākās tiesas preses sekretāre

E-pasts: ilze.eida@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211