Augstākās tiesas (AT) tiesneši rīt, 14.maijā tiksies ar Ministru Kabineta pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Ingu Reini. Tikšanās tiek organizēta, lai pārrunātu I.Reines funkcijas starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās, labāk izprastu šī amata saistību ar tiesu darbību.

 I. Reine sniegs informāciju par lietām, kas atrodas Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Tāpat viņa atbildēs uz jautājumiem, kas sagatavoti, apkopojot tiesnešu priekšlikumus.

Tiesnešus interesē, kādas tendences vērojamas un kādas svarīgākās atziņas rodamas pēdējā laika Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumos un lēmumos, kas skar administratīvās tiesības (sociālās, nodokļu, imigrācijas, izglītības tiesības); vai nacionālajos likumos noteiktie termiņi, kādos persona var griezties tiesā savu tiesību un interešu aizsardzībai ECT praksē netiek uzskatīti par ierobežojumiem šo personu tiesību realizēšanai uz taisnīgu tiesu; vai ECT kompetencē ir valstu nacionālās likumdošanas interpretācija, ja tā nav saistīta ar Eiropas Cilvēka tiesību konvencijas piemērošanu.

Līdzīga tikšanās ar MK pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Augstākajā tiesā notika pagājušā gada septembrī.

 

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv