Tiesneši ir vienisprātis, ka jebkura lieta ir jāizspriež pēc likuma, neskatoties uz sabiedrības viedokli. Sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS pētījumā par iedzīvotāju, advokātu un tiesnešu attieksmi pret Latvijas tiesu sistēmu tā atbildējuši 98% tiesnešu. Tajā pašā laikā tiesneši arī norāda, ka sajūt spiedienu no masu medijiem (58%) un sabiedrības (50%).

Arī divas trešdaļas jeb 69% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka tiesas lēmumiem jābūt likumos balstītiem, taču teju puse jeb 46% iedzīvotāju arī norāda, ka vēlētos, lai viņu viedoklis tiktu ņemts vērā, tiesnesim pieņemot lēmumu tiesā.

Savukārt 42% advokātu atzīst, ka, gatavojoties tiesvedībām, izmanto medijos pieejamo informāciju un ziņas par sabiedrisko domu, un gandrīz katrs ceturtais jeb 22% advokātu savā profesionālajā darbībā ir izmantojuši sabiedrisko viedokli kā instrumentu, lai panāktu sev vēlamā tiesas sprieduma pieņemšanu.

 

Sabiedrības prioritāte nav tiesas ātrums, bet kvalitāte

Interesantu ainu rāda aptaujas rezultāti par sabiedrības uzskatiem par principiem tiesu spriedumu pieņemšanā. Tikai 14% sabiedrības uzskata, ka spriedumi jāpieņem pēc iespējas ātrāk, 69% svarīgāk, lai spriedumi būtu likumos balstīti. 72% iedzīvotāju atbalsta tiesu sistēmu, kurā ir mazāk netaisnīgu un kļūdainu spriedumu, pat ja tas nozīmētu ilgākus tiesu procesus.

Aptaujā skaidrota attieksme pret diskusiju, vai jādod iespēju pārsūdzēt tiesas spriedumu, tādējādi lietu izskatot vairākās instancēs, vai, gluži pretēji, jāsamazina pārsūdzības instances, jo tas ir lieks resursu patēriņš. 82% sabiedrības atbalsta iespēju pārsūdzēt tiesas spriedumus, uzskatot, ka tas palīdz novērst iespējamās kļūdas. Tikai 7% atbalsta tiesu instanču skaita samazināšanu.

 

Sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS aaptauju sadarbībā ar Tiesību zinātņu pētniecības institūtu veica 2017.gada decembrī. Tajā kopumā piedalījās 1648 respondenti, no kuriem 270 aptaujātie bija tiesneši, 375 – zvērināti advokāti, savukārt 1003 personas piedalījās iedzīvotāju aptaujā.

Pētījuma rezultāti prezentēti Tiesību zinātņu pētniecības institūta organizētajā konferencē „Sabiedriskā viedokļa ietekme uz tiesnešiem un tiesu sistēmu kopumā” 26.janvārī.

 

Pētījuma prezentācija pieejama šeit

Par konferenci „Sabiedriskā viedokļa ietekme uz tiesnešiem un tiesu sistēmu kopumā” vairāk skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211