Šodien 22 tiesneši un tiesu darbinieki, prokurori, notāri, advokāti un augstskolu juridisko zinātņu profesori saņēma Tieslietu sistēmas Goda zīmes. Apbalvojums piešķirts astoņiem Augstākās tiesas tiesnešiem un tiesas darbiniekiem.

Ar II pakāpes Goda zīmi apbalvots Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senators Zigmants Gencs. Tiesneša pienākumus Zigmants Gencs pilda jau 34 gadus, kopš 1978. gada – Augstākajā tiesā.

Ar III pakāpes Goda zīmi apbalvota Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatore Skaidrīte Lodziņa, Krimināllietu departamenta senatore Anita Nusberga, Administratīvo lietu departamenta senatore Ilze Skultāne, Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Ludmila Poļakova un Civillietu tiesu palātas tiesnese Vanda Cīrule, kā arī Augstākās tiesas konsultante apmeklētāju pieņemšanas jautājumos, ilggadēja Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze Inta Ķirse un Senāta Civillietu departamenta konsultante Vaira Avotiņa.  

Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi piešķir par īpaši nozīmīgu ieguldījumu vai sasniegumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, par īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu nozares politikas veidošanā un īstenošanā, starpvalstu attiecību veidošanā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.

Par priekšzīmīgu, godīgu un radošu amata pienākumu veikšanu piešķir III pakāpes Goda zīmi.

Īpašais tieslietu sistēmas apbalvojums izveidots 2008. gadā, sagaidot Latvijas tieslietu sistēmas 90 gadu jubileju. Apbalvojumu līdz šim saņēmuši 66 tieslietu sistēmā strādājošie, tai skaitā 22 bijušie un esošie Augstākās tiesas tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211