21.septembrī Augstākajā tiesā viesojās 11 tiesneši un prokurori no Francijas, Vācijas, Rumānijas, Slovēnijas, Spānijas un Grieķijas. Šādu pieredzes apmaiņas vizīti organizēja Eiropas tiesnešu apmācības tīkls (The European Judicial Training Network).

Augstākajā tiesā viesi tikās ar Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāju Anitu Zikmani, kura iepazīstināja viesus ar darba organizāciju Augstākajā tiesā, Senāta funkcijām, lietu izskatīšanas termiņiem, kā arī nolēmumu pieejamību.

Viesi interesējās par Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības tiesas judikatūras izmantošanu argumentācijā, par Senāta nolēmumu vietu tiesību avotu sistēmā, kā arī par senatora amata kandidātam izvirzītajām prasībām un apstiprināšanas amatā procedūru.

Dienas gaitā viesi apmeklēja arī Augstākās tiesas muzeju un apskatīja Tiesu pili.

Jauno tiesnešu un prokuroru apmaiņas programma Latvijā notiek no 21.septembra līdz 1.oktobrim. Šonedēļ viesi apmeklē Latvijas Tiesnešu mācību centru, Rīgas apgabaltiesu, Augstāko tiesu, Tiesu administrāciju, Satversmes tiesu, Zemgales rajona tiesu un Zemgales apgabaltiesu. Nākamnedēļ vizītes, diskusijas un tikšanās organizēs prokuratūras pārstāvji.

Eiropas tiesnešu apmācības tīkls šādas pieredzes apmaiņas vizītes organizē ar mērķi veicināt savstarpējo izpratni par tiesu sistēmu citās valstīs.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv