Ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojumu Civillietu tiesu palātas tiesnesim Intaram Bisteram uzdots no 9.februāra līdz 3.jūlijam pildīt kasācijas instances – Augstākās tiesas Civillietu departamenta – tiesneša pienākumus.

Civillietu departamenta tiesnesis Normunds Salenieks līdz 3.jūlijam devies bezalgas atvaļinājumā, līdz ar to departamentā ilgstoši neaizpildīta paliek tiesneša amata vieta. Ņemot vērā lielo neizskatīto lietu uzkrājumu Civillietu departamentā, bija jārisina jautājums par šīs vakances aizpildīšanu uz laiku.

Likuma “Par tiesu varu” pārejas noteikumu 66.punkts paredz, ka Augstākās tiesas departamenta tiesneša vakances vai pagaidu prombūtnes laikā Augstākās tiesas priekšsēdētājs var uzdot viņu aizstāt Augstākās tiesas tiesu palātas tiesnesim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211