Šodien, 31.martā, Administratīvo lietu departamenta tiesnesis Jānis Neimanis uz laiku – 10 gadiem – beidz pildīt Augstākās tiesas tiesneša pienākumus sakarā ar apstiprināšanu Satversmes tiesas tiesneša amatā.

31.martā izbeidzas Satversmes tiesas tiesnešu Ulda Ķiņa un Kaspara Baloža pilnvaru termiņš, un viņu vietā stāsies Augstākās tiesas plēnuma izvirzītais Jānis Neimanis un Ministru kabineta izvirzītais Artūrs Kučs, kurus Satversmes tiesas tiesneša amatā Saeima apstiprināja 2016. gada 22. decembrī.

Tā kā Jānis Neimanis līdz apstiprināšanai Satversmes tiesas tiesneša amatā ir bijis Augstākās tiesas tiesnesis, viņam atkārtoti tiesneša zvērests nav jādod, un viņš stāsies Satversmes tiesas tiesneša amatā pirmdien, 3. aprīlī.

Savukārt Artūrs Kučs Satversmes tiesas tiesneša amatā stāsies pēc tiesneša zvēresta nodošanas Valsts prezidentam.

Satversmes tiesā ir septiņi tiesneši, un saskaņā ar Satversmes tiesas likumu tiesnešus amatā apstiprina Saeima. Trīs Satversmes tiesas tiesnešus apstiprina pēc ne mazāk kā desmit Saeimas deputātu priekšlikuma, divus - pēc Ministru kabineta priekšlikuma, bet vēl divus - pēc Augstākās tiesas plēnuma priekšlikuma.  Satversmes tiesas tiesneša pilnvaru termiņš ir desmit gadi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211