Saskaņā ar Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešu kopsapulces lēmumu tiesnesis Aivars Keišs no Civillietu tiesu palātas pārcelts kasācijas instances – Civillietu departamenta – tiesneša amatā.

Aivars Keišs 1994.gadā absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, 1996.gadā ieguvis tiesību maģistra grādu.

Tiesu sistēmā strādā kopš 1994.gada – bijis Jēkabpils rajona tiesas tiesnesis un Zemgales apgabaltiesas tiesnesis. Kopš 2007.gada Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesis.

Vakanta tiesneša amata vieta Civillietu departamentā radās pēc tam, kad 31.martā likumā noteiktais tiesneša pilnvaru termiņš beidzās Kalvim Torgānam.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211