30.decembrī tiesneša pienākumus Augstākajā tiesā beidz pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Valters Poķis.

Ar Tieslietu padomes lēmumu Valters Poķis kopš 2019.gada sākuma aizstāja Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā. Kad no ilgstošas prombūtnes atgriezusies tiesnese Jautrīte Briede, kā arī ņemot vērā, ka no 2010.gada 2.janvāra Administratīvo lietu departamentā noteiktais tiesnešu skaits ir 10 senatori, tiesneša vietas izpildītājs atgriezīsies savā pastāvīgajā darba vietā – Administratīvajā apgabaltiesā.

Augstākajā tiesā gūto pieredzi Valters Poķis novērtē kā tādu, ko katrs tiesnesis varētu vēlēties. Salīdzinot būtiskās atšķirības starp tiesvedību dažādās instancēs, kasācijas instancē ļoti liela nozīme ir savstarpējai komunikācijai. Skatot lietu, visiem tiesnešiem jānonāk pie kopīga rezultāta, pie tam jāņem vērā ne tikai konkrētā tiesas sastāva viedoklis, bet visa departamenta nostādnes attiecīgos tiesību jautājumos. Jo vairāk jāpieņem kopīgi lēmumi, jo daudzpusīgāk tiek apskatīts un diskutēts konkrētais jautājums. Tā ir pieredze, ko mācījis darbs Senātā.

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211