Tiesnešu konference 2. novembrī papildināja Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvu ar zemesgrāmatu tiesnešu pārstāvi. Balsojot par divām kandidatūrām, vairāk balsu bija par Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas priekšnieku Gunāru Siliņu, un viņš ievēlēts disciplinārkolēģijā Andra Ozola vietā. Ozols sasniedzis tiesneša amata maksimālo vecumu un vairs nestrādā.

Tiesnešu disciplinārkolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras locekļus, izņemot Augstākās tiesas priekšsēdētāju, ievēl tiesnešu konference, aizklāti balsojot. Disciplinārkolēģija izskata disciplinārlietas par rajonu (pilsētu) tiesu, zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu disciplinārajiem un administratīvajiem pārkāpumiem, dod savu atzinumu par rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka un apgabaltiesas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka atcelšanu no amata.

Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs, viņa vietnieks, trīs Augstākās tiesas tiesneši, divi apgabaltiesu priekšsēdētāji, divi rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211