26. un 28.oktobrī Augstāko tiesu apmeklēja sešas ēnas – trīs tieslietu studenti un trīs skolēni, kuri pavadīja dienu kopā ar kādu no Augstākās tiesas tiesnešiem. Juristu dienu nobeigumā ēnām veltītajā preses konferencē Latvijas Universitātē jaunieši atzina, ka, viņuprāt, tiesneša darbs prasa augstu atbildības izjūtu, pacietību un pat drosmi. Tomēr gandarījums par taisnīgu spriedumu atsverot visas darba gaitā sastaptās grūtības.

Ēnas Augtākajā tiesā ieradās agri no rīta un dienas gaitā piedalījās tiesas sēdēs, pārrunāja izskatāmās lietas, uzdeva tiesnešiem jautājumus par viņu ikdienu. „Mana ēna Normunds Bodnieks piedalījās četru krimināllietu izskatīšanā un iepazinās ar vairākiem tiesu nolēmumiem. Lai gan tikai vidusskolnieks, viņš ļoti labi orientējās juridiskajos jautājumos,” – par savu pieredzi stāsta senatore Valda Eilande.

Savukārt Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studente Jeļena Streļņikova teic: „Domāju, ka ēna tiesnesim varētu traucēt, tāpēc mani pārsteidza smaidošais un atsaucīgais Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns.” Arī citi jaunieši uzskata, ka patiesībā tiesneši nemaz neesot drūmi un bargi, kā nereti šķiet. Vēl jo vairāk – viņi pat ir ļoti iejūtīgi, tiesas sēdē pacietīgi uzklausot cilvēku bēdu stāstus.

Senatores Jautrītes Briedes ēna Gatis Litvins novērojis, ka emociju pārbagātība tiesas sēdē nereti traucē uztvert lietas būtiskos apstākļus, tāpēc uzskata, ka cilvēkiem noteikti vajadzētu izmantot advokāta palīdzību. Bet Liene Vītola, kas piedalījās vienā no Augstākās tiesas sēdēm kā virsprokurora Ērika Kalnmeijera ēna, norāda, ka arī tiesnešiem pašiem vajadzētu runāt skaļāk un skaidrāk.

Visas ēnas ir vienisprātis, ka tiesnesim jāuzņemas liela atbildība, jo no viņa ir atkarīgs taisnīgs lietas risinājums. Jeļena Streļņikova uzsver: „Augstākajā tiesā vislabāk izpaužas Temīdas loma, jo tieši tur ir jāsaka gala vārds – kam ir taisnība.”

Lai spriestu tiesu, tiesnesim jāizpēta liels apjoms lietas materiālu, daudz laika pavadot kabinetā. Šādi vērojumi ļaujot secināt, ka tiesnesim jābūt apveltītam ar pacietību. Bet ne tikai. Tieslietu studente Zane Pumpure preses konferencē atklāja ar Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi Pēteri Opincānu pārrunāto viedokli, ka tiesnešiem jābūt arī drosmīgiem, jo dažkārt viņiem tiekot draudēts.

Jautāti, vai paši vēlētos kļūt par tiesnesi, ēnas preses konferencē atbildēja neviennozīmīgi. Daži minēja tiesneša darba garlaicīgumu, tāpēc labāk izvēlētos, piemēram, advokāta profesiju. Turpretim citi bija sajūsmināti par iespēju palīdzēt cilvēkiem, un labprāt būtu tiesneši.

Ēnas Augstāko tiesu apmeklēja laikā, kad augstākajās mācību iestādēs notika Juristu dienas, bet valsts institūcijās – atvērto durvju dienas. Augstākajā tiesā 28. oktobrī viesojās septiņdesmit interesenti, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā pērn.