Latvijas tiesnešu neklātienes konferencē 15.septembrī Tiesnešu ētikas komisijas sastāvā ievēlēta Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Diāna Makarova.

Senatorei rūp sabiedrības uzticēšanās tiesu sistēmai, tādēļ uzskata, ka jābūt augstiem tiesnešu ētikas standartiem. No katra individuāla tiesneša darba un attieksmes atkarīgs viedoklis par tiesu sistēmu kopumā. Senatore atsaucas uz Jura Rubeņa novēlējumu Administratīvās justīcijas simtgades konferencē ikvienam būt tādam tiesnesim, pie kura gribētos nokļūt, ja pašam nāktos tiesāties. 

Iepazīstoties ar Tiesnešu ētikas komisijas atzinumiem un skaidrojumiem, senatore secina, ka viena no biežākajām problēmām ir tiesnešu cieņpilna komunikācija ar lietu dalībniekiem. Mēdz būt prāvnieki, kas ar provokatīvu uzvedību traucē tiesas procesu. Senatore uzskata, ka šī problēma risināma kompleksi, ne tikai izvērtējot atsevišķu tiesnešu iespējamus ētikas normu pārkāpumus tiesas procesa vadībā, bet nodrošinot tiesnešiem profesionālu apmācību, kā komunicēt ar destruktīviem, izaicinošiem klientiem.

Tiesnešu ētikas komisija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas sniedz atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, kā arī skaidro tiesnešu ētikas normas.

Komisijas sastāvā ir 10 locekļi: pieci no rajonu (pilsētu) tiesnešu izvirzītajiem kandidātiem, trīs – no apgabaltiesu, divi – no Augstākās tiesas tiesnešu izvirzītajiem kandidātiem.

Tiesnešu ētikas komisijas locekļus ievēl uz četru gadu pilnvaru termiņu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211