Gan tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, gan Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, uzstājoties Tiesnešu ārkārtas konferencē 2. novembrī, uzsvēra nepieciešamību veidot Tiesnešu ētikas komisiju, negaidot jaunā Tiesu iekārtas likuma pieņemšanu.

Kūtris uzskata, ka ētikas komisijai būtu jābūt tai institūcijai, kuras izteiktais nosodījums ētiskas dabas pārkāpuma gadījumā liktu vainīgajam tiesnesim saprast, ka viņam amats jāatstāj. Satversmes tiesas priekšsēdētājs norādīja, ka viņu satrauc situācija, ka tie tiesneši, kuri vēlas strādāt „tīrā” tiesā, baidās paust savu viedokli. Ētikas komisija būtu viņu „aizsardzības mehānisms”. Ja caur ētikas komisiju tiktu pausta ziņa, ka kolēģi nevēlas strādāt kopā ar negodīgiem tiesnešiem, tas vairotu sabiedrības uzticēšanos tiesām un ticību, ka tiesa spēj pašattīrīties.

Taču tiesnešu izteiktie viedokļi bija atšķirīgi. Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns uzsvēra, ka ētikas komisija nav vajadzīga, jo ētika un morāle vai nu cilvēkam ir, vai nav, un jautājums ir par katra atbildību sirdsapziņas un Dieva priekšā. Arī senators Roberts Guntis Namatēvs uzskata, ka ētikas normu ievērošana atkarīga no personības, tādēļ iesacīja ieviest lekciju kursu tiesnešiem par personības veidošanu. Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs aicināja tiesnešus būt prātīgiem un domāt, ko viņi dara, kur dara un kā tas izskatās no malas. Taču viņš uzskata, ka ētikas komisijas darbības modelis ir neskaidrs un nav līdz galam izstrādāts.

Tiesnešu ārkārtas konferencē 2007. gada 2. novembrī bija pulcējušies 393 no 520 Latvijas tiesnešiem. Konference sasaukta, lai diskutētu par izveidojušos situāciju pēc telefonsarunu publiskošanas, kas norāda par iespējamiem tiesnešu pieļautiem likumu un ētikas normu pārkāpumiem. Konferences darba kārtību un rezolūcijas projektu izstrādāja visu līmeņu tiesu tiesnešu darba grupa Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatores Veronikas Krūmiņas vadībā. Konference pieņēma rezolūciju, kurā nosoda tiesnešu rīcību, kas rada neuzticību tiesu varai, un aicina izpildvaru un likumdevējvaru nevilcinoties nodrošināt Tiesnešu ētikas komisijas normatīvā regulējama pieņemšanu.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211