Piektdien, 2005. gada 13. maijā plkst.10.00 kino "Rīga" zālē sanāks visi Latvijas tiesneši uz gadskārtējo konferenci, kurā piedalīties solījis arī Ministru prezidents Aigars Kalvītis. Pamatziņojumus par tiesu sistēmas attīstības problēmām sniegs tieslietu ministre Solvita Āboltiņa un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns.

Aizvadītajā gadā padarīto analizēs arī tiesnešu pašpārvaldes institūciju – disciplinārās atbildības kolēģijas un kvalifikācijas kolēģijas - vadītāji.

Debatēt jau pieteikušies Rīgas Centra rajona tiesas priekšsēdētāja Velga Gailīte un Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Tiesnešu apspriešanai sagatavots arī konferences lēmuma projekts.

Ņemot vērā pagājušā gada konferencē izteiktos priekšlikumus meklēt jaunas formas, lai uzlabotu smagnējo norises gaitu, šogad konferences otrajā daļā, kas sāksies plkst. 13.30. Augstākajā tiesā, tiesneši atkarībā no savas specializācijas piedalīsies kādā no četriem semināriem.

Civiltiesību nozares pārstāvji Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatora Ilgara Zigfrīda Šeptera vadībā spriedīs par likuma „Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana” piemērošanu tiesu praksē un uzklausīs Tieslietu ministrijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības departamenta direktora vietnieces Dagnijas Palčevskas skaidrojumu par Eiropas Savienības Padomes regulas „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību par bērniem”.

Policijas akadēmijas docents Andrejs Judins ar krimināltiesību speciālistiem diskutēs par tiesu praksi soda noteikšanā par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un soda noteikšanu pēc vairākiem spriedumiem, Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurors Māris Strads runās par Eiropas apcietinājumu orderi.

Semināru administratīvo lietu tiesnešiem vadīs Augstākās tiesas senatori, diskutējot par objektīvās izmeklēšanas principa realizēšanu tiesu praksē, administratīvā akta apstrīdēšanu un Administratīvā procesa likuma normu piemērošanas aktuālākiem jautājumiem.

Savukārt Zemesgrāmatu nodaļu tiesneši Zemesgrāmatu departamenta direktores Ineses Kalniņas vadībā runās par savu statusu, vietu tiesu sistēmā un nākotnes redzējumu.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa, tālrunis: 7020395

Autors: Anita Kehre, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 9287367