Vakar, 16.decembrī notika Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēde, kurā izskatīja Tieslietu ministrijas iesniegtos materiālus par administratīvo tiesu tiesnešu amatu kandidātiem atzinumu sniegšanai viņu iecelšanai tiesnešu amatos.  

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija sniedza pozitīvu atzinumu trīs tiesnešu virzīšanai Augstākās tiesas tiesneša amatam – Ilzei Skultānei, Guntai Višņakovai un Jautrītei Briedei. Sešiem tiesnešiem pozitīvs Kvalifikācijas kolēģijas atzinums virzīšanai par administratīvās rajona tiesas tiesnešiem – Lolitai Andersonei, Ilzei Amonai, Lindai Vīnkalnei, Santai Kušķei, Mairai Čentorickai un Valdai Zommerei.

Šodien Kvalifikācijas kolēģija sniedza pozitīvu atzinumu Alda Laviņa virzīšanai administratīvās apgabaltiesas tiesneša amatam.

Atbilstoši likumam „Par tiesu varu” tiesnešus amatā ieceļ Saeima. Kandidatūras izvirza Tieslietu ministrs, pamatojoties uz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu.

 

Autors: Baiba Dārzniece, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.darzniece@at.gov.lv