Vakar, 15.decembrī notika Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēde, kurā izskatīja Tieslietu ministrijas iesniegtos materiālus par administratīvo tiesu tiesnešu amatu kandidātiem atzinumu sniegšanai viņu iecelšanai tiesnešu amatos.  

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija sniedza pozitīvu atzinumu piecu tiesnešu virzīšanai Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amatam – Unai Mihailovai, Kasparam Berķim, Dacei Mitai, Līvijai Slicai un Sandrai Ginterei. Četriem tiesnešiem pozitīvs Kvalifikācijas kolēģijas atzinums virzīšanai par administratīvās rajona tiesas tiesnešiem – Mārim Birzgalim, Mārim Mednim, Margaritai Osmanei un Dagmārai Velikai.

Tiesnešu Kvalifikācijas kolēģijas darbs turpināsies vēl šodien un rīt, kad tiks sniegti atzinumi par citiem administratīvās rajona, apgabaltiesas un Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātiem.

Atbilstoši likumam „Par tiesu varu” tiesnešus amatā ieceļ Saeima. Kandidatūras izvirza Tieslietu ministrs, pamatojoties uz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu.

 

Autors: Baiba Dārzniece, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.darzniece@at.gov.lv