Tiesu varas loma, sekmējot un uzturot likumu varu – tāda bija starptautiskās tieslietu konferences tēma, ko 2. un 3. jūlijā Rīgā organizēja ASV vēstniecība sadarbībā ar Latvijas Republikas Augstāko tiesu un Tieslietu ministriju.

Paneļdiskusijā par tiesu varas un preses attiecībām līdz ar ASV profesoriem Džefriju Hazardu (Geoffrey Hazard)un Ronaldu Rotundu (Ronald D.Rotunda) piedalījās žurnāliste Inta Lase un Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Anita Kehre.

ASV speciālisti uzsvēra, ka Amerikā tiesas ir sabiedrībai visatvērtākais varas atzars. Tiesas lietu izskatīšana ir maksimāli atklāts process un tiesas sniedz skaidrojumu sabiedrībai par saviem nolēmumiem. Tiesnešiem jābūt gataviem arī uzklausīt kritiku, un rīcība pēc neprecīzas vai netaisnīgas žurnālistu informācijas ir runāt un skaidrot savu viedokli vēl vairāk, pieredzē dalījās profesors Hazards. „Amerikā presi aizstāv pat tad, ja tā kādā gadījumā ir ne pārāk taisnīga. Jo tādējādi tiek aizstāvētas nākamo paaudžu intereses,” sacīja profesors.

Arī Latvijā pēdējos piecos gados no preses un vārda brīvības viedokļa žurnālistiem strādāt kļuvis vieglāk, tiesu attieksme pret medijiem jūtami mainījusies un retums ir tiesnesis, kas nelabprāt runā ar presi, atzina žurnāliste I. Lase. Tomēr žurnālistiem joprojām nav pietiekamu iespēju patstāvīgi sekot tiesu procesiem un tos analizēt, jo tehnoloģiskās iespējas to nenodrošina. Otra problēma – nav tiesu spriedumu un tiesu prakses operatīva apkopojuma, un tas žurnālistiem nedod iespēju salīdzināt un izdarīt secinājumus, atzina žurnāliste.

Savukārt A. Kehre, kura pirms Augstākās tiesas Administrācijas vadītājas amata ilgus gadus bijusi redaktore, ieteica tiesu varai palīdzēt Latvijas žurnālistiem no ziņu žurnālistikas pāriet uz pētniecisko žurnālistiku, jo tas vairotu uzticēšanos ne tikai medijiem, bet arī tiesām. Šobrīd vairs nepietiek ar informācijas pieejamības nodrošināšanu un nolēmumu publiskošanu, pārmetumi presei par dzīšanos pēc sensācijām arī vairs ne vienmēr ir pamatoti. Žurnālisti un arī sabiedrība prasa vairāk – izpratni, kāpēc tāds vai citāds nolēmums pieņemts. Latvijas mediji vēl nav izsmēluši 90.-tajos gados saņemto uzticības kredītu, tādēļ to autoritāte ir daudzkārt augstākā nekā medijiem Amerikā. Ar to jārēķinās arī tiesu varai un tās interesēs ir palīdzēt Latvijas žurnālistiku veidot analītiskāku un kvalitatīvāku, atzina A. Kehre.

Vairāk nekā 200 tiesneši un citu tiesu sistēmai piederošu profesiju pārstāvji, tiesību zinātņu speciālistu, augstskolu mācībspēku un valsts amatpersonu no septiņām dažādām valstīm starptautiskajā tieslietu konferencē klausījās un diskutēja par tiesu sistēmas neatkarību, ētiku un caurskatāmību, attiecībām ar presi un likumdevējvaru un citiem jautājumiem. Konferencē piedalījās arī ārvalstu eksperti – ASV Augstākās tiesas tiesnesis Semjuels Elito, akadēmiķi no ASV Džefrijs Hazards, Ronalds Rotunda, kā arī augsta līmeņa pārstāvji no Moldovas, Gruzijas, Rumānijas, Igaunijas un Lietuvas.


 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211