Aizvien pieaugošais tiesu noslogojums ir problēma ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā. Lai atslogotu tiesu darbu, Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek veicināti dažādi iespējamie strīdu risināšanas veidi ārpus tiesas zāles. Tas bija arī šīgada Eiropas Savienības dalībvalstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju un Ģenerālprokuroru konferences diskusiju temats.

Konferences dienas kārtībā bija diskusijas par arbitrāžas jeb šķīrējtiesas jurisdikciju un mediāciju, kas ir ārpustiesas strīdu risināšanas veidi civiltiesību jomā, kā arī par vienošanos un citām krimināltiesisko attiecību noregulējuma iespējām bez tiesas iejaukšanās. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs atzīst, ka vērtīgi bijis tas, ka diskusijās piedalījās ne tikai praktiķi – tiesneši un prokurori, bet savu redzējumu par šīm problēmām un metodēm pauda arī Eiropā atzīti akadēmiķi – Vīnes, Frankfurtes un Boloņas universitāšu mācībspēki. Secinājums viennozīmīgs – tiesu darba atslogošanai nākotnes perspektīva ir alternatīva ārpustiesas strīdu noregulējuma attīstība un ieviešana gan civilstrīdos, gan krimināllietās.

Latvijas situāciju diskutējamās tēmas kontekstā Augstākās tiesas priekšsēdētājs vērtē kā visai progresīvu un attīstītu. Civilstrīdu risināšanai ir pietiekami spēcīga alternatīva – šķīrējtiesas, savukārt jaunajā Kriminālprocesa likumā ir ieviestas un vienkāršotas vairākas kriminālprocesa risināšanas iespējas. Taču jauna metode Latvijas jurisdikcijā ir mediācija, tai vēl nav oficiāla tiesiska regulējuma, un šis ir nākotnes darba lauks. Citu Eiropas valstu pieredze rāda, ka ar mediācijas palīdzību var risināt ne tikai sadzīviskus un ģimenes konfliktus, bet arī nopietnus lielu starptautisku kompāniju komerciāla rakstura strīdus.  

Konference „Alternatīvās strīdu risināšanas iespējas” notika 16. un 17. oktobrī Vīnē. Konferences darbā piedalījās arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un ģenerālprokurors Jānis Maizītis.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211