Lai paplašinātu piekļuvi Senāta nolēmumiem un līdz ar to veicinātu tiesu prakses vienādošanu, Augstākā tiesa paplašina Senāta nolēmumu pieejamību. Portālā manas.tiesas.lv sākti publicēt arī Senāta rīcības sēžu lēmumi par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību.

Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību tiek vidēji 65% lietu, kurās Senātā iesniegtas kasācijas sūdzības. Jūlijā tiesu portālā pievienoti 92, bet augustā 67 šādi senatoru kolēģiju lēmumi.

Normatīvais regulējums šobrīd paredz, ka ir jāpublicē anonimizēti Augstākās tiesas Civillietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta spriedumi, kā arī Krimināllietu departamenta lēmumi, kas pieņemti atklātās tiesas sēdēs. Analizējot Augstākajā tiesā saņemtos informācijas pieprasījumus, secināts, ka iedzīvotājiem nepieciešami arī Senāta nolēmumi, kuri neietilpst šajās saskaņā ar normatīvo regulējumu publicējamajās nolēmumu kategorijās. Tādēļ Augstākā tiesa pēc savas iniciatīvas paplašina to nolēmumu klāstu, kuri tiek regulāri anonimizēti un pievienoti portālā manas.tiesas.lv.

2019.gadā portālā uzsākts pievienot Senāta Civillietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta lēmumus blakus sūdzības tiesvedības lietās, lietās sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, kā arī lietās, kas tiek izskatītas sakarā ar protestu. Tāpat tiek publicēti arī lēmumi uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumu prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai vai Satversmes tiesai iesniegt pieteikumu par tiesību normu atbilstību Satversmei vai starptautisko tiesību normai. 

Tagad publiski pieejamo Senāta nolēmumu klāstā arī Senāta rīcības sēžu lēmumi, ar kuriem atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību vai atteikts pieņemt iesniegto blakus sūdzību.

Tiesu nolēmumu portālā ir pieejams nolēmumu meklētājs, kas ļauj atrast nolēmumus pēc dažādiem meklēšanas parametriem, tostarp iespējama meklēšana arī pēc atslēgvārdiem.

Atgādinām, ka Augstākās tiesas tīmekļvietnes www.at.gov.lv Tiesu prakses sadaļā tiek publicēti un sistematizēti Senāta nolēmumi, tostarp arī rīcības sēžu lēmumi, ar judikatūras nozīmi un tēzēm, kā arī juridiski interesanti un nozīmīgi nolēmumi bez tēzēm.  

Tiesu nolēmumu publicēšana nodrošina tiesas procesa atklātību jeb sabiedrības uzraudzību pār tiesu darbu un sabiedrības informētību par tiesu prakses attīstību.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211