Augstākās tiesas (AT) Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa, sadarbībā ar Senāta Krimināllietu departamentu apkopojusi tiesu praksi, nosakot sodus pēc Krimināllikuma 233.panta 3.daļas – par šaujamieroča, munīcijas, sprāgstošas vielas vai spridzināmās ietaises izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, nēsāšanu, pasūtīšanu vai realizēšanu bez attiecīgas atļaujas.

Pēc Tieslietu ministrijas statistikas ziņām pēc Krimināllikuma 233.panta 3.daļas 2001.gadā notiesātas 279 personas. Apkopojuma veikšanai no tiesām tika izprasītas un saņemtas 222 krimināllietas. Apkopotajās lietās par vainīgām noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā atzītas 252 personas.

Apkopojuma autori, izvērtējot sodu praksi, secina, ka gan valsts apsūdzības uzturētāji, gan tiesājamie ar spriedumiem kopumā ir apmierināti, jo no visām krimināllietām apelācijas kārtībā pārsūdzēti 7 spriedumi, apelācijas protests iesniegts vienā krimināllietā. Tāpat secināts, ka tiesu noteiktie sodi kopumā ir pamatoti. Sodu noteikšanas prakse minētās kategorijas krimināllietās valstī ir vienveidīga un stabila. Nosakot sodus, tiesas ņēmušas vērā konkrētās krimināllietas apstākļus, apsūdzētā personību, noziedzīgā nodarījuma kaitīgās sekas un citus apstākļus.

AT vispārinājuma rezultātus apspriedīs seminārā ar apgabaltiesu tiesnešiem. Apkopojums nosūtīts Ģenerālprokuratūrai, iekšlietu ministrijai, Tieslietu ministrijai – nosūtīšanai Latvijas Republikas tiesām un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedrai.

 

Autors: Baiba Dārzniece, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.darzniece@at.gov.lv