Godinot Latvijas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas 31.gadadienu, tiesu varas augstākās apmatpersonas – Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova, kā arī Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāji Veronika Krūmiņa, Anita Poļakova, Normunds Salenieks un Satversmes tiesas tiesneši Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš, Artūrs Kučs un Anita Rodiņa 4.maijā nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa.

Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem visas Valsts augstākās amatpersonas nedevās pie Brīvības pieminekļa vienlaikus, bet to darīja individuāli vai nelielās grupās. Augstākās tiesas un Satversmes tiesas priekšsēdētāji un tiesneši to darīja vienlaikus, tādējādi apliecinot tiesu varas vienotību, nodrošinot tiesiskumu Latvijas valstī.

Augstākā tiesa sveic visus Latvijas iedzīvotājus Latvijas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas 31.gadadienā!

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211

Foto: Satversmes tiesa