Lai vērstu Saeimas, Ministru kabineta un sabiedrības uzmanību uz tiesiskuma un demokrātijas apdraudējumu Latvijā, valsts budžeta veidošanas ietvaros vājinot tiesu finansiālo neatkarību, ceturtdien, 8. oktobrī plkst 9.15 tiek sasaukts Augstākās tiesas ārkārtas plēnums.

Tiesu varas finansiālā neatkarība nav privilēģija, kas tiek piešķirta pašu tiesu interesēs, bet gan sabiedrības interesēs, lai nodrošinātu neatkarīgu tiesu saprātīgos termiņos. Augstākās tiesas tiesneši vērš uzmanību, ka paredzētais budžeta samazinājums būtiski ietekmēs tiesu funkciju pildīšanu.

Uz Augstākās tiesas plēnumu uzaicināts arī ģenerālprokurors un tieslietu ministrs.

Plēnums notiks 146.zālē. Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, tālruņi 67020396, 28652211.
 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211