Turpinot tradīciju aicināt uz Augstāko tiesu Latvijas augstskolu Juridisko fakultāšu un programmu studentus, vakar, 14.oktobrī, uz tikšanos ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču bija ieradušies studenti no Rīgas Stradiņa universitātes. Šodien priekšsēdētājs tikās ar Juridiskās koledžas un Valmieras ģimnāzijas audzēkņiem.

Priekšsēdētājs topošos juristus iepazīstināja ar sevi un savu amatu, sniedza ieskatu Latvijas tiesu sistēmā un Augstākās tiesas darbā. Priekšsēdētājs stāstīja par Latvijas trīspakāpju tiesu sistēmu, par reformām, kas pēdējos gados tiesu sistēmā ir notikušas. „Tiesneša profesija ir interesanta. Tiesneša darbs nekad nav vienmuļš. Tā ir kā intelektuālās prāta spēles, kas tiesnesim jāveic ik dienu, caur savu prātu izlaižot lielu daudzumu informācijas” atzina I. Bičkovičs. Viņš studentiem stāstīja arī par interesantām praktiskām lietām, piemēram, tiesas zāles izkārtojumu, par atšķirību lietu izskatīšanā pirmās instances tiesā un kasācijas instancē Augstākajā tiesā.

Pasākuma otrajā daļā topošie juristi apmeklēja Augstākās tiesas muzeju un klausījās stāstījumu par Latvijas Senāta vēsturi, Latvijas tiesu sistēmu okupācijas gados un neatkarīgās Latvijas Republikas Augstākās tiesas atjaunošanu. Ekskursijā pa Tiesu pili studenti ielūkojās arī vēsturiskajā Senāta zālē un fotografējās pie Latvijas tieslietu simbola - K.Zemdegas skulptūras „Taisnība”.  

Lai paplašinātu topošo juristu izpratni un interesi par Latvijas tiesu sistēmu un ļautu ieskatīties vienā no interesantākajām un vienlaikus smagākajām juridiskajām profesijām - tiesneša amatā, Augstākā tiesa jau kopš 2009.gada rīko Pirmkursnieku dienas Augstākajā tiesā. Ik gadu šajā laikā Augstāko tiesu apmeklē 200 – 400 studenti no Latvijas augstskolu Juridiskajām fakultātēm.

Pirmkursnieku dienas Augstākajā tiesā turpināsies līdz decembrim. Tuvākajās nedēļās ekskursijās jau pieteikušies Biznesa augstskolas “Turība” un Latvijas Universitātes studenti. Studentu grupām jāpiesakās un tikšanās laiks jāsaskaņo Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv