28. janvārī Augstākās tiesas Senāta lielajā zālē izņēmuma kārtā tika izskatīta kāda īpaša pirmās instances krimināllieta.

Iepriekš nesodītais A. Diedziņš bija apsūdzēts par smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu viņa klasesbiedra B. Adatiņa nāvei. Pēc tiesājamā, liecinieku un eksperta nopratināšanas, tiesu debatēm un tiesājamā pēdējā vārda, kurā Diedziņš pilnībā atzina savu vainu, prokurore piepeši mainīja apsūdzībā minēto nozieguma kvalifikāciju.

Apjukušie tiesneši vispirms nolēma tiesas sēdi atlikt, taču klātesošo žurnālistu spiediena rezultātā tomēr saņēmās un nolasīja spriedumu, kurā norādīts, ka tiesa ņēmusi vērā vainu mīkstinošus apstākļus un tiesājamajam piespriesta nosacīta brīvības atņemšana uz diviem gadiem, piemērojot pārbaudes laiku uz trim gadiem.

Procesa gaitā lieciniece L. Podziņa, kas traģiskā notikuma laikā bija tiesājamā draudzene, A. Diedziņu raksturoja kā kārtīgu un godīgu pusaudzi, kurš ir ļoti uzcītīgs gan mācībās, gan sportā, palīdz vecākiem kartupeļu talkās. Eksperta slēdziens par tiesājamā iespējamo atrašanos alkohola reibumā bija Diedziņam labvēlīgs. Eksperts atzina, ka tiesājamā atrašanās vieglā reibumā varēja arī nebūt iemesls kautiņa izraisīšanai.

Ar šādu procesa pavērsienu un arī ar spriedumu bija ļoti apmierināta tiesājamā aizstāve advokāte E.Upīte, pēc sēdes žurnālistiem paužot viedokli, ka ir gandarīta par prokurores I. Eidas profesionālo darbu un spēju iedziļināties lietas būtībā. Pati prokurore apgalvoja, ka lietu pārsūdzēt neesot pamata.

Savukārt tiesnesis V. Pupiks nekādus komentārus par savu rīcību, kāpēc vispirms nepamatoti gribējis tiesas sēdi atlikt, nesniedza, arī Augstākās tiesas preses sekretāre nebija sazvanāma, jo tajā laikā pagrabstāva muzejā vadīja ekskursiju žurnālistikas studentiem.

Ar šādu tiesas procesa izspēles rezultātu beidzās divu nedēļu ilgais eksperimentālais mācību kurss „Tieslietu atspoguļošana” Rīgas Stradiņa universitātē. Tas bija specializēts kurss žurnālistikas programmas III un IV kursa studentiem, kas jau apguvuši pētniecisko žurnālistiku un vēlas gūt padziļinātu ieskatu tieslietu reportiera darba specifikā. Kursu sadarbībā ar Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļu un tiesnešiem sagatavoja un vadīja RSU Komunikācijas studiju katedras lektore Anita Kehre, AT priekšsēdētāja palīdze.

Topošajiem žurnālistiem lekcijas lasīja arī Senāta Krimināllietu departamenta senatore Valda Eilande, Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede un Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars. Tikšanās reizē ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Andri Guļānu studentiem bija iespēja uzdot jautājumus gluži kā īstā preses konferencē.

Mācību kursa “Tieslietu atspoguļošana” mērķis ir sekmēt kvalitatīvas pētnieciskās tiesu žurnālistikas attīstību Latvijā. Kurss dod ieskatu tiesu reportiera darba metodēs, Latvijas tieslietu sistēmas principos un struktūrā, skaidro tiesu varas neatkarības svarīgumu un starptautisko tiesību ietekmi uz Latviju, atklāj krimināltiesību, civiltiesību, administratīvo tiesību un cilvēktiesību specifiku. Īpaša uzmanība pievērsta arī tiesu komunikācijas jautājumiem, t.i. tiesu sadarbībai ar masu medijiem.