Lai atzīmētu administratīvās justīcijas simtgadi un divdesmit gadus kopš Administratīvā procesa likuma pieņemšanas, 20.septembrī pie administratīvo tiesu nama Baldones ielā svinīgi iestādīti trīs ceriņi. Tie turpmāk kuplos un simboliski apzīmēs trīs tiesu instances. Ceriņus kopīgi iestādīja Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Māris Vīgants un Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa.

Svinīgais pasākums sākās ar Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājas I. Freimanes uzrunu par pirmās instances tiesas nozīmi un pilnveides perspektīvām, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja M.Vīganta uzrunu par apelācijas instances tiesas kompetenci un izaicinājumiem profesionālajā darbībā un Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas V.Krūmiņas uzrunu par administratīvo tiesu lomu demokrātiskas un tiesiskas valsts attīstībā.

Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības vadītāja Lauma Paegļkalna pastāstīja klātesošajiem par ceriņu simbolisko nozīmi. Viņa pauda, ka ceriņi ir ne tikai daudzkrāsaini un daudzveidīgi, tie iemieso arī atklāšanas prieku, meklējot un atrodot laimītes. Tie ir vitāli, jo krāšņi un reibinoši zied pavasarī. Tādējādi ceriņi simboliski atspoguļo administratīvo tiesu dinamisko attīstību un administratīvā procesa daudzveidību, kā arī administratīvo tiesu tiesnešu un darbinieku centienus arvien pilnveidoties un stiprināt tiesisku Latviju. Ceriņi būs arī vēstījums nākamajām paaudzēm, lai arī pēc simts gadiem administratīvās tiesas asociētos ar tiesisku valsti un ziedošiem ceriņiem.

Septembra sākumā Augstākā tiesa ceriņu iestādīja arī Trikātā novadnieka, senatora Jāņa Kalaca piemiņai. Tā ir Augstākās tiesas un administratīvo tiesu dāvana trikātiešiem administratīvās justīcijas simtgadē.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses seketāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv